Faydalı Bölmələr

Aparat

Mərkəzi Aparatın telefon nömrələri və e-mail adresləri

Vəzifəsi

Soyadı, adı, atasının adı

Telefonlar

E-mail adresləri

Nazir

Babayev Muxtar Bahadur oğlu

(012) 538-04-81

mbabayev@eco.gov.az

Nazir müavini

Əliyev Firdovsi Şahmirzə oğlu

(012) 510-30-29

firdovsi.aliyev@eco.gov.az

Nazir müavini

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu

(012) 497-14-02

novruz.quliyev@eco.gov.az

Nazir müavini

Hacıyev Rauf Vahid oğlu

(012) 566-67-53

rauf.hajiyev@eco.gov.az

 Aparat rəhbəri

Kərimov Vüqar Nəzir oğlu 

(012) 510- 34-16

      vugarkarimov@eco.gov.az

Ekoloji Siyasət

Şöbəsinin müdiri

Səttar-zadə Rasim İsrafil oğlu

(012) 598-39-07

rsattarzade@eco.gov.az

Hüquq Məsələləri Şöbəsinin müdiri

Şəkərəliyev Teymur Akif oğlu

(012) 510-32-29

t.shekeraliyev@eco.gov.az

Ətraf Mühitin və Təbii Sərvətlərin Tənzimlənməsi Şöbəsinin müdiri əvəzi

Qənbərov Mirsalam Böyükağa oğlu

(012) 537-09-65

mirsalamgambarov@eco.gov.az

İnsan resurslarının idarə edilməsi Şöbəsinin müdiri

Məhərrəmli Orxan Mətləb oğlu

 (012) 538-70-85

orxan.maharramli@eco.gov.az

Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri

Qarabağlı Emin Arif oğlu

(012) 537-53-81

emin.garabaghli@eco.gov.az

Ekoloji Maarifləndirmə və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdir əvəzi

Məmmədova Səyyarə Məmmədhəsən qızı

(012) 538-15-21

sayyara.mammadova@eco.gov.az 

Ümumi Şöbənin müdiri

Mustafayeva Tamilla Qurbanəli qızı

(012) 538-85-08

tamilla.mustafayeva@eco.gov.az

Maliyyə və İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri

Orucov Nəciməddin Nizami oğlu

(012) 498-24-41

necmeddin.orucov@eco.gov.az

Xüsusi Şöbənin müdiri

Qurbanov Elman  Əsədulla  oğlu

(012) 538-14-59

elman.gurbanov@eco.gov.az 

Audit Şöbəsinin müdiri

Xıdırov Namik

Sədaqət oğlu

(012) 537-09-68

namik.xıdırov@eco.gov.az

 

Texniki Təminat və Təsərrüfat İşlərinin Təşkili Şöbəsinin müdiri

Süleymanov Vüqar Əhəd oğlu

 (012) 539-19-89

vugar.suleymanov@eco.gov.az