Faydalı Bölmələr

Aparat

Mərkəzi Aparatın telefon nömrələri və e-mail adresləri

 

Vəzifəsi Soyadı, adı, atasının adı Telefonlar E-mail adresləri

Nazir

Babayev Muxtar Bahadur oğlu

(012) 538-04-81

mbabayev@eco.gov.az

Nazir müavini

Əliyev Firdovsi Şahmirzə oğlu

(012) 510-30-29

firdovsi.aliyev@eco.gov.az

Nazir müavini

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu

(012) 497-14-02

novruz.quliyev@eco.gov.az

Nazir müavini

Hacıyev Rauf Vahid oğlu

(012) 566-67-53

rauf.hajiyev@eco.gov.az

 Aparat rəhbəri

Kərimov Vüqar Nəzir oğlu 

(012) 510 34 16

 vugarkarimov@eco.gov.az

Hüquq Məsələləri Şöbəsinin müdiri

Şəkərəliyev Teymur Akif oğlu

(012) 510-32-29

t.shekeraliyev@eco.gov.az

Kommunikasiya və Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri

Süleymanov Vüqar Əhəd oğlu

 (012) 539 19 89

 

Ətraf Mühit Siyasəti, Ekoloji VəziyyətinTəhlili və Qiymətləndirilməsi

Şöbəsinin müdiri

Səttar-zadə Rasim İsrafil oğlu

(012) 598-39-07

rsattarzade@eco.gov.az

Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri

Qarabağlı Emin Arif oğlu

(012) 537-53-81

emin.garabaghli@eco.gov.az

Məxfi Şöbənin müdiri

Elman Qurbanov  Əsədulla

(012) 538 14 59

elman.gurbanov@eco.gov.az 
Ekoloji Maarifləndirmə və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri  Tağıyeva Umayra Rauf qızı (012) 538-15-21 umayra.taghiyeva@eco.gov.az 

Maliyyə və İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri

Orucov Nəciməddin Nizami oğlu

(012) 498-24-41

necmeddin.orucov@eco.gov.az

Ümumi Şöbənin müdiri

Mustafayeva Tamilla Qurbanəli qızı

(012) 538-85-08

tamilla.mustafayeva@eco.gov.az

Xidmət Sahələrinin Təşkili və Risklərin Qiymətləndirilməsi Şöbəsinin müdiri

İsmayılov Nazim  Sultan oğlu

(012) 537-09-65

nazim_ismayilov@eco.gov.az