Faydalı Bölmələr

Şahdağ Milli Parkı

Şahdağ Milli Parkı
Ana səhifə Ekoturzim Flora Fauna Görüntülər Əsasnamə Qaydalar Ələqə

 

ŞAHDAĞ MİLLİ PARKI

 

Şahdağ Milli Parkı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 8 dekabr tarixli 1814 nömrəli Sərəncamı əsasında yaradılmışdır. Ərazisi ilkin olaraq 115895 hektar təşkil edir ki, bundan İsmayıllı və Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruqları 21014 hektar, Quba, Qusar, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz və Şamaxı rayonlarının inzibati ərazilərində olan dövlət meşə fondu torpaqları 81797 hektar və həmin rayonların hüdudlarındakı yüksəkliklərdə yerləşən və istifadəsiz yaylaqlar 13084 hektar təşkil edir.

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 08 iyul 193/S saylı Sərəncamı ilə Şahdağ Milli Parkın ərazisi 14 613,1 hektar genişləndirilərək, 130 508,1 hektara çatdırılmışdır. Şahdağ Milli Parkının yaradılmasında məqsəd çoxlu sayda endemik və nəsli kəsilməkdə olan növlər və transsərhəd köçəri heyvanlar da daxil olmaqla qlobal əhəmiyyətli dağ meşələri və yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşən otlaqlar ekosisteminin bərpası, qorunması və idarə edilməsi, torpağın münbit qatının qorunub saxlanılması, ərazi üçün xarakterik olan fauna və flora növlərinin qorunması, artırılması və zənginləşdirilməsi, həmçinin, təbii kompleksin sabitliyinin tənzimlənməsi, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması, eləcə də ətraf mühitin monitorinqi, əhalinin ekoloji cəhətdən maarifləndirilməsi və böyük turizm potensialı olan ərazidə ekoturizmin inkişafının təmin edilməsidir. 

 

 

Milli Parkın ərazisinin yerləşdiyi yüksəklik onun iqliminin müxtəlifliyinə, bitki örtüyünün torpaqlarının və heyvanlar aləminin zənginliyinə əsaslı təsir göstərmişdir. Buradakı meşələr zəngin, füsunkar və gözəl mənzərələr yaratmaqla məşhurdur. Relyefin şaquli dəyişməsi və parçalanması, mürəkkəb iqlim şəraiti və torpaq örtüyü burada bitki örtüyünün olduqca müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur.

 


EKOSİSTEMLƏR 

Meşə ekosistemiŞahdağ sahəsində çöl və iynəyarpaqlı meşələr yalnız cüzi təmsil olunduğu halda, enliyarpaqlı meşələr, dağətəyi və alp çəmənlikləri tipikdir. Bitki örtüyü ümumiyyətlə palıd ilə xarakterizə olunur (Querco-Carpinetum). Rütübətli yerlərdə Quercus cataneifolia və S. macranthera geniş rast gəlinir. Nisbətən quru yerlərdə isə Quercus anatolica, S. hypochrys, S. Iberica, S. longipes rast gəlmək olar.

Bu meşələrlə yanaşı Carpinus caucasica, C. oxycarpa və C. orientalis, Acer laetum, A. campestris, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Populus nigra, T. platyphyllos, Sorbus torminalis, Prunus mahleb, P. ovum, P. incana, P. microcarpa, Pyrus caucasica, P.boisseriana. Malus orientalis, Cornus avellana, C.Iberica, C.mas mövcuddur.

 

 

Parkın 1300 və 1600 m səviyyəsi arasında bitki örtüyü Querco-Carpinetum pilləli bir Querco çevrilir-Fagetum bitki növü Fagus orientalis, Quercus macranthera, S. castaneifolia, Populus tremula, Prunus divaricata, Fraxinus coriarifolia, Pyrus caucasica, P. hyrcana, Malus orientalis, Sambucus nigra, Lonicera caucasica, Viburnum opalus, və s tərəfindən əmələ gəlir.