Saytın Xəritəsi

Ətraf Mühitin Mühafizəsi

Görülən işlər

2016-cı il ərzində ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində görülmüş işlər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ətraf mühitin mühafizəsini həy...

Ətraflı

Əsasnamə

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ DEPARTAMENTİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ ƏRAZİ EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR ŞÖBƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ (nümunə) ƏTRAF  MÜH&Uu...

Ətraflı

Strukturu

Direktor Kadrlar və kargüzarlıq sektoru Mühasibat uçotu sektoru Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fonduna daxil olmaların təşkili və hüquq...

Ətraflı

Rəhbərlik

Xalıqverdi Hüseynov Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin direktoru   1958-ci il təvəllü...

Ətraflı