• Bakı
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +22°C
 • Sumqayıt
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +21°C
 • Naxçıvan
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +19°C
 • Xankəndi
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +13°C
 • Şuşa
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +11°C
 • Xocalı
 • Gündüz +21°C,
 • Gecə +12°C
 • Xocavənd
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +14°C
 • Qubadlı
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +15°C
 • Zəngilan
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +16°C
 • Laçın
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +11°C
 • Kəlbəcər
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +11°C
 • Daşkəsən
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +13°C
 • Gədəbəy
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +14°C
 • Ağdam
 • Gündüz +29°C,
 • Gecə +19°C
 • Cəbrayıl
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +18°C
 • Füzuli
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +18°C
 • Gəncə
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +21°C
 • Qazax
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +20°C
 • Naftalan
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +21°C
 • Şəki
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +20°C
 • Ağstafa
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +18°C
 • Qəbələ
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +17°C
 • Şamaxı
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +17°C
 • Zaqatala
 • Gündüz +29°C,
 • Gecə +19°C
 • Xızı
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +12°C
 • Siyəzən
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +20°C
 • Şabran
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +20°C
 • Quba
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +18°C
 • Qusar
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +14°C
 • Xaçmaz
 • Gündüz +29°C,
 • Gecə +19°C
 • Kürdəmir
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +24°C
 • Yevlax
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +22°C
 • Ağcabədi
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +21°C
 • Ağdaş
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +24°C
 • Göyçay
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Bərdə
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +21°C
 • İmişli
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +24°C
 • Salyan
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +21°C
 • Beyləqan
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +22°C
 • Saatlı
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Hacıqabul
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +24°C
 • Masallı
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +21°C
 • Lənkəran
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +20°C
 • Lerik
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +15°C
 • Gündüz +29°C,
 • Gecə +18°C
Faydalı Bölmələr

Şirvan Milli Parkı

Şirvan Milli Parkı
Ana səhifə Ekoturizm Flora Fauna Görüntülər Əsasnamə Qaydalar Əlaqə

 

 ŞİRVAN MİLLİ PARKI

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 05 iyul tarixli 1298 nömrəli Sərəncamı ilə Bakı şəhərinin Qaradağ, Salyan və Neftçala rayonlarının inzibati ərazilərinin 54373,5 hektarında Azərbaycan Respublikasının Şirvan Milli Parkı yaradılmışdır. Kür-Araz ovalığının cənub-şərqi Şirvan düzənliyində ümumi ərazisi 65580,0 hektar olan  xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisinin 54373,5 hektarında Şirvan Milli Parkı, 4657,0 hektarında Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu və 4930,0 hektarında isə Bəndovan Dövlət Təbiət Yasaqlığı yerləşir.

 

 

Milli Parkın yaradılmasında  əsas məqsəd yarımsəhra landşaftının başlıja komponentlərini, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitabı”na daxil edilmiş ceyranları və ərazi üçün səciyyəvi olan fauna növlərini qoruyub saxlamaq, ekoloji monitorinqi həyata keçirmək, əhalini ekoloji cəhətdən maarifləndirmək, turizm və istirahət üçün şərait yaratmaqdır.

Milli Parkın ərazisində qaraşoranlı, şahsevdi və duzlaq-çoğanlı, yarımsəhra bitkiləri və çərənli-yovşanlı, yovşanlı-efemerli, yovşanlı, efemerli, sahil qumlu və dəvəotlu bitki formasiyaları üstünlük təşkil edir.

 

 

Landşaft, iqlim və relyef xüsusiyyətlərinə görə Şirvan Milli Parkının ərazisində xarakterik suda-quruda yaşayanlar və sürünənlər faunası formalaşmışdır.

Şirvan Milli Parkının ərazisində 4 növ suda-quruda yaşayana - Suriya sarımsaqiyli qurbağasına, yaşlı quru qurbağasına, Kiçik Asiya ağac qurbağasına və göl qurbağasına rast gəlinir. Suriya sarımsaqiyli qurbağası Beynəlxaql Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı Siyahı”sına və Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ına daxil edilmişdir.

 

CEYRANLAR

 

 

Şirvan Milli Parkının heterofaunasını 17 növ sürünən (Aralıqdənizi və ya quru tısbağası, Xəzər tısbağası, bataqlıq və ya çay tısbağası, Xəzər gekkonu,koramal, cəld kərtənkələcik, rəngbərəng kərtənkələcik, zolaqlı kərtənkələ, suilanı, Zeytuni təlxə, qızılı təlxə, Qafqaz gürzəsi və s.) təşkil edir.

Quşların miqrasiya yollarında yerləşən Şirvan Milli Parkında 230 növ quş qeydə alınmışdır. Miqrasiya zamanı və quşların qışlama dövründə göllərin və dənizin dayaz yerlərində əsasaən yaşılbaş ördəklər, fitçi cürə, boz ördək, marek, cırıldayan cürə, enliburun ördən, flaminqo, fısıldayan qu, qaşqaldaq, dərin su sahələrində isə qırmızıburun, qırmızıbaş, kəkilli və dəniz dalğıcları, güləcəy ördək və digər növləri toplantılar əmələ gətirir.

 

Böyük və Kiçik Çala (Qızılqaz) göllərinin 60-65%-ni təşkil edən qarğı və qamışlıqların əsas sakinləri su fərəsi, adi porzan, kiçik porzan, cırtdan porzan və qamışlıq fərələridir.

Yırtıcı quşlardan çay qaraquşu, ağquyruq dəniz qartalı, çöl sarı, adı sar, çöl qartalı, böyük qartalça, məzar qartalı, ütəlgi, şahin və s. növlərə az miqdarda rast gəlinir.

Məməli heyvanlardan Respublikamızda yayılmış demək olar ki, bütüm dəstələrin nümayəndələrinə Şirvan Milli Parkının  ərazisində rast gəlinir.

Həşəratyeyənlər dəstəsindən ağdöş və qulaqlı kirpilər, quldenştedt qonurdişi, yarasalar dəstəsindən itiqulaq, bığlı, cırtdan və Küli şəbpərələri, kiçik və böyük nalburunlar, ikirəng könlücə, dağ könlücəsi və s., gəmiricilər dəstəsindən ictimai çöl siçanı, qara və boz siçovullar, qırmızıquyruq qum siçanı, kiçik Asiya ərəbdovşanı, qara və boz siçovullar, qırmızıquyruq qum siçanı, doşankimilərdən boz dovşan, yırtıcılardan canavar, çaqqal, tülkü, gəlincik, safsar, porsuq, qamışlıq pişiyi, çöl pişiyi, cütdırnaqlılardan çöl donuzu və ceyran məməlilər faunasının özəyini təşkil edir.

 

 

PALÇIQ VULKANLARI

 

 

Azərbaycanda yüksək palçıq vulkanlarının sayı həqiqətən unikaldır. Siz yüzlərlə palçıq vulkanını Bakının ətrafında təxminən 100 km-lik dairəsi çərçivəsində görə bilərsiniz. Dünyadakı palçıq vulkanlarının 50 faizi (hətta daha çoxu) Azərbaycanda yerləşir. Azərbaycanın tipik palçıq vulkanları üç amilə malik olmalıdır:

 

 

 

1968-ci ildən başlayaraq bir neçə il ərzində Xəzər dənizində və sahilində Azərbaycan Tarix Muzeyinin tarixi-arxeoloji ekspedisiyası tədqiqat aparıb. Xəzərdə müxtəlif təzə sualtında olan, həmçinin adalar və sahildə arxeoloji abidələr tapılıb. Onların içində əsas maraq yaradan Bəndovan 1 şəhərinin (Nord-Ost-Kultuk, Bəndovan burnundan 20 km cənuba) qalıqları sahildə müəyyən edilib.