Faydalı Bölmələr

Şirvan Milli Parkı

Şirvan Milli Parkı
Ana səhifə Ekoturizm Flora Fauna Görüntülər Əsasnamə Qaydalar Əlaqə

 

 ŞİRVAN MİLLİ PARKI

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 5 iyul tarixli 1298 nömrəli Sərəncamı ilə Bakı şəhərinin Qaradağ, Səlyan və Neftçala rayonlarının inzibati ərazilərinin 54373,5 hektarında Azərbaycan Respublikasının Şirvan Milli Parkı yaradılmışdır. Kür-Araz ovalığının cənub-şərqi Şirvan düzənliyində ümumi ərazisi 65580 hektar olan xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisinin 63 960,5 hektarında Şirvan Milli Parkı, 4657 hektarında Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu və 4930 hektarında isə Bəndovan Dövlət Təbiət Yasaqlığı yerləşir.

 

 

Milli Parkın yaradılmasında əsas məqsəd yarımsəhra landşaftının başlıca komponentlərini, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitabı”na düşmüş ceyranları və o ərazi üçün səciyyəvi olan fauna növlərini qoruyub saxlamaq, ekoloji monitorinqi həyata keçirmək, əhalini ekoloji maarifləndirmək, turizm və istirahət üçün şərait yaratmaqdır.

 

 

Milli Parkın ərazisində relyefin, bitki və torpaq örtüyünün müxtəlifliyi burada bir sıra təbii landşaft sahələrini ayırmağa imkan verir. Ərazinin əsas hissəsini yovşanlı, şoranotlu yarımsəhra xırda təpəliklər və şoranotlu yarımsəhra düzənliyi təşkil edir. Qədim sahil tirələri, laqunlar müəyyən sahələrdə aydın nəzərə çarpır. Külək vasitəsilə yaranan əsas relyef forması–düyün təpəcikləri ceyranların sığınacağı və mühafizəsi üçün çox sərfəlidir.

 

CEYRANLAR

 

 

Məməlilər faunası içərisində ceyran-dünyada az yayılmış növ hesab edilir. Belə ki, onun əsas yayıldığı sahələr Azərbaycan, Ön, Orta və Mərkəzi Asiyadır. Respublikamızın ərazisi bu heyvanın nisbətən çox yaşadığı areal hesab olunur. Lakin son 50-60 ildə antropogen fəaliyyətin genişlənməsi onların ekoloji tarazlığını pozmuş və nəslinin kəsilməsi təhlükəsini yaratmışdır. Bu heyvanın bizim ərazidə məskunlaşma tarixi çox qədim dövrlərə təsadüf edir.

 

 

D.V.Hacıyevin (1977) tədqiqatlarına əsasən ceyran sümüklərinin qalıqlarına yuxarı Miosen çöküntülərində (1,5-2 milyon il əvvəl) rast gəlinir. XX-Əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda ceyranların ümumi sayı 50-60 min başa çatmışdır. XX əsrin 30-40-cı illərindən başlayaraq Azərbaycanda ceyranların çox geniş yayıldığı yerlərinin (Mil-Qarabağ, Muğan və Şirvan düzləri) intensiv surətdə əkin sahələrinə çevrilməsi, o cümlədən çox güclü surətdə inkişaf edən qeyri-qanuni ovlanma, heç bir qorunma tədbirlərinin olmaması nəticəsində artıq 1960-1961-ci illərdə Azərbaycan ərzilərində ceyranların nəslinin tamamilə kəsilməsi təhlükəsi yaranmışdı.

 

 

PALÇIQ VULKANLARI

 

 

Azərbaycanda yüksək palçıq vulkanlarının sayı həqiqətən unikaldır. Siz yüzlərlə palçıq vulkanını Bakının ətrafında təxminən 100 km-lik dairəsi çərçivəsində görə bilərsiniz. Dünyadakı palçıq vulkanlarının 50 faizi (hətta daha çoxu) Azərbaycanda yerləşir. Azərbaycanın tipik palçıq vulkanları üç amilə malik olmalıdır:

 

 

 

1968-ci ildən başlayaraq bir neçə il ərzində Xəzər dənizində və sahilində Azərbaycan Tarix Muzeyinin tarixi-arxeoloji ekspedisiyası tədqiqat aparıb. Xəzərdə müxtəlif təzə sualtında olan, həmçinin adalar və sahildə arxeoloji abidələr tapılıb. Onların içində əsas maraq yaradan Bəndovan 1 şəhərinin (Nord-Ost-Kultuk, Bəndovan burnundan 20 km cənuba) qalıqları sahildə müəyyən edilib.