Faydalı Bölmələr

Görülən işlər

2017-ci il ərzində Dövlət Ekspertiza İdarəsi tərəfindən görülmüş işlər

 

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması, ekoloji tarazlığın qorunması və davamlı inkişafin təmin edilməsi məqsədilə dövlət ekoloji ekspertizası istiqamətində fəaliyyət davam etdirilib.

2017-ci il ərzində bu sahədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 4043 müraciət daxil olub, 3379 müraciət müvafiq qaydada baxılaraq cavablandırılıb. 

Təqdim olunmuş müraciətlər əsasən ölkə iqtisadiyyatının mühüm sahələri olan sənaye, energetika, neft-qaz, neft-kimya, yeni texnologiyalar, şəhərdaxili təsərrüfat, su-kanalizasiya xidməti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti sahələri ilə əlaqədar olub.

Ölkədə əsasən dövlət büdcəsi və ayrı-ayrı sahibkarların vəsaiti hesabına həyata keçirilən tikinti-quraşdırma, istehsalat və xidmət obyektlərinin tikintisi və istismarı zamanı ətraf mühitə təsirlərin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 730-dan çox texniki-layihə sənədlərinə baxılaraq müvafiq rəylər verilib, 58 müraciət müvafiq tələblərə cavab vermədiyindən razılaşdırılmadan geri qaytarılıb. Bəzi layihə sənədlərində müvafiq düzəlişlər edilərək icra olunub.

Qeyd olunanlarla yanaşı obyektlərin yerləşdirilməsi məqsədilə torpaq sahələrinin ayrılmasına rəy bildirilməsi barədə 174 sənədə baxılaraq müsbət rəy bildirilib. Rayon İcra Hakimiyyətləri tərəfindən daxil olan müraciətlərin əksəriyyəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə Bakı şəhərinin inzibati ərazisində yerləşən və istismara yararsız binaların sökülərək yerində yeni yaşayış binalarının layihələndirilməsi ilə əlaqədar olub.

Yerin təkindən istifadə ilə əlaqədar müəssisələr tərəfindən təqdim olunan  120 “Dağ-mədən işlərinin inkişafı planı”na baxılaraq razılaşdırılıb, dağ-mədən fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar ekoloji tələblər müəyyənləşdirilməklə 24 ekoloji ekspertiza rəyi, 57 fiziki və hüquqi şəxsə karxana təsərrüfatı yaratmaq məqsədilə “Dağ-mədən ayırma aktı” verilib.

Hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırığına əsasən   Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və digər aidiyyəti qurumların mütəxəssislərindən ibarət komissiya tərəfindən yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən qum-çınqıl karxanalarının ekoloji təhlükəsizliyə və infrastruktur obyektlərə mənfi təsirinin təhlili və təkliflərin verilməsi məqsədilə çay hövzələrində yerləşən karxanalarda monitorinqlər keçirilib və müvafiq araşdırma işləri aparılıb. Araşdırmaların nəticələrinə əsasən respublika ərazisində bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən bir sıra müəssisələrə verilmiş sənədlərin hüquqi qüvvəsi dayandırılıb, bu barədə yerli icra hakimiyyətlərinə və sahibkarlara bildiriş məktubları göndərilib.

Geoloji kəşfiyyat və axtarış işlərinin layihə-smeta sənədlərinin ekspertizası ilə əlaqədar 12 layihəyə baxılaraq müvafiq dəyişikliklər aparılmaqla təsdiq edilməsi tövsiyə edilib.

İl ərzində Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi Layihələri əsasən xarici və yerli investisiyalar hesabına ölkədə həyata keçirilən irimiqyaslı neft-qaz, enerji, su təchizatı, yol-tikinti, sənaye və irriqasiya işləri ilə əlaqədar olub. Sözügedən layihələrin ekspertizası üzrə il ərzində 18 layihəyə baxılıb və müvafiq tələblər müəyyənləşdirilməklə razılaşdırılması təmin edilib. O cümlədən neft-qaz əməliyyatları ilə bağlı zəruri geofiziki məlumatlar, kimyəvi maddələr və neft, qaz, şlam, mineral xammal və su nümunələrinin idxalı və ixracı ilə əlaqədar daxil olmuş layihələrə baxılaraq ekoloji qiymətləndirilməsi həyata keçirilib.

Ötən dövr ərzində Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid edilmiş mal və materialların idxalına-ixracına, o cümlədən geoloji məlumatların alqı-satqısı və həmin məlumatların təhlil olunması məqsədilə xaricə göndərilməsinin razılaşdırılmasına dair 169, o cümlədən ölkəyə gətirilməsi razılıq əsasında həyata keçirilən mal və materialların idxalına dair 102, ixracına dair 67 müraciətə baxılıb. Müraciətlərin əksəriyyəti ölkənin müxtəlif neft-qaz yataqlarına aid geoloji-geofiziki kəşfiyyat və istismar məmulatlarının, həlledicilər və durulaşdırıcıların, boya və lakların təmizlənməsi üçün kimyəvi maddələrin, həmçinin odsöndürənlər üçün hazır tərkiblərin, bundan əlavə müxtəlif laborator tədqiqatlara cəlb olunması üçün sınaq nümunələrinin idxalı  və ixracı ilə əlaqədar olub.

İl ərzində atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazənin verilməsi üzrə 59, yeraltı və yerüstü su mənbələrindən istifadə ilə əlaqədar  9 fiziki və hüquqi şəxslərə “xüsusi icazə” sənədləri verilib. Tərkibində ozondağıdıcı maddələr olan məhsulların idxalı ilə əlaqədar 1 icazə sənədi verilib, ekoloji və normativ sənədlərin razılaşdırılması  ilə  əlaqədar  59  müraciətə baxılıb və razılaşdırma təmin edilib.

Ölkə ərazisində meşə fonduna aid olmayan ağac və kol cinslərinin istifadəsi, mühafizəsi və qorunması tələbləri ilə əlaqədar 1458 müraciət daxil olub və müvafiq qaydada baxılaraq icrası təmin olunub. Müraciətlərin böyük əksəriyyəti Bakı şəhərində küləkli havalarda təhlükə yaradan və infrastruktur layihələrinin altına düşən ağacların kəsilməsi və ya budanması ilə əlaqədar müvafiq icra qurumları tərəfindən daxil olub.   

Bundan əlavə bir sıra normativ sənəd layihələrinə, torpaq sahələrinin təyinatlarının dəyişdirilməsi və cari məsələlərə baxılaraq müvafiq rəy və təkliflər hazırlanaraq təqdim edilib.