• Bakı
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +24°C
 • Sumqayıt
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +23°C
 • Naxçıvan
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +11°C
 • Xankəndi
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +18°C
 • Şuşa
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +13°C
 • Xocalı
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +15°C
 • Xocavənd
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +17°C
 • Qubadlı
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +17°C
 • Zəngilan
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +18°C
 • Laçın
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +13°C
 • Kəlbəcər
 • Gündüz +21°C,
 • Gecə +14°C
 • Daşkəsən
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +16°C
 • Gədəbəy
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +16°C
 • Ağdam
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Cəbrayıl
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +16°C
 • Füzuli
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Gəncə
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +24°C
 • Qazax
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • Naftalan
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Şəki
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Ağstafa
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +21°C
 • Qəbələ
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +21°C
 • Şamaxı
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +20°C
 • Zaqatala
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +22°C
 • Xızı
 • Gündüz +26°C,
 • Gecə +17°C
 • Siyəzən
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Şabran
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +22°C
 • Quba
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +20°C
 • Qusar
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +18°C
 • Xaçmaz
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +24°C
 • Kürdəmir
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +24°C
 • Yevlax
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +24°C
 • Ağcabədi
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +24°C
 • Ağdaş
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Göyçay
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +24°C
 • Bərdə
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • İmişli
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +25°C
 • Salyan
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +25°C
 • Beyləqan
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Saatlı
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • Hacıqabul
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +25°C
 • Masallı
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Lənkəran
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +22°C
 • Lerik
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +18°C
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +21°C
Faydalı Bölmələr

Fəaliyyət istiqamətləri

 

İctimai təşkilatlarla iş, ekoloji maarifləndirmə və elm sektoru

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra qarşılaşdığı ən mühüm məsələlərdən biri də ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı problemlərə ictimaiyyətin cəlb edilməsi olmuşdur. 
Keçmiş SSRİ dövründə təsərrüfatsızlıq, qanunlara riayət olunmaması, bir sözlə təbiətə olan ögey münasibət ölkəmizi ciddi ekoloji problemlərlə qarşı- qarşıya qoymuşdur.
Belə olan təqdirdə cəmiyyətdə yeni ekoloji düşüncə və təfəkkürün, mədəniyyətin formalaşması günün ən ümdə vəzifələrindən biri kimi qarşıda dururdu. İnsanların təbiətə dərk edilməmiş münasibəti iqtisadi böhrandan çıxmağa və iqtisadiyyatda sürətli inkişafa nail olmağa imkan vermirdi. Respublikada ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin yüksəldilməsi üçün uşaqlar, məktəbli-tələbələr və iqtisadi kompleksdə çalışan mütəxəssislər arasında əlaqələndirilmiş kütləvi maarif sisteminin yaradılmasına, onlarda təbiətdən səmərəli istifadə olunması vərdişlərinin aşılanması üçün fasiləsiz təhsil sisteminin qurulmasına ciddi ehtiyac duyulurdu.  
Məhz bu problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin şəxsi iradəsinin nəticəsi olaraq 23 may 2001-ci il tarixdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradıldı.
2003-cü ildə  Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin müvafiq fərmanı  ilə  «Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildi və həmin Qanunun müddəalarından  irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı.  
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yarandığı gündən etibarən onun çoxşaxəli fəaliyyətində ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ictimaiyyətin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması prioritet istiqamətlərdən biri olmuşdur.   
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsini təmin etmək məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Ekoloji Təbliğat şöbəsi yaradılmışdır.
Şöbənin tərkibində olan İctimaiyyətlə əlaqələr və təbliğat sektoru Nazirliyin təbliğat siyasətinin formalaşmasında iştirak etmək və ətraf mühitin mühafizəsi və təbii mühitlə əlaqədar tərbiyə, təbliğat və təşviqat işlərini aparılması yolları haqqında təkliflər vermək, əhali arasında ekoloji maarifçiliyin, ekoloji təhsilin və təbiətə humanist münasibətin təbliğini təşkil etmək, ətraf mühitin mühafizəsinə həsr edilmiş plakat və bukletlərin hazırlanması üçün təkliflər vermək, ekologiya və təbii sərvətlər sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatları ilə informasiya mübadiləsinin aparılmasını təşkil etmək məqsədilə təsis edilmişdir. 
Sektor tərəfindən ictimaiyyət arasında ekoloji cəhətdən maarifləndirmə işlərinin aparılmasında iştirak təmin edilir, Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər şöbələrində ekoloji təbliğat işinin və guşələrin təşkil edilməsi sahəsində şöbələrə lazımi köməkliklər göstərilir, Nazirliyin fəaliyyəti barəsində məlumatların müəyyən olunmuş qaydada geniş ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə müntəzəm olaraq görüşlər, mətbuat konfranslarının keçirilməsi təşkil edilir.


Qeyri Hökumət Təşkilatları


Mətbuatla İş sektoru haqqında məlumat

Mətbuatla İş sektoru KİV-lərlə əlaqəni yaratmaq və Nazirliyin fəaliyyəti barədə onlara daha dolğun və keyfiyyətli məlumatın verilməsi məqsədi ilə təsis olunub.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, o cümlədən  onun tabeli qurumlarının fəaliyyətinə dair ictimaiyyəti maraqlandıran məlumatların onlara çatdırılması kimi mühüm və məsuliyyətli  işi Mətbuatla İş sektoru yerinə yetirir. Burada məqsəd əhaliyə düzgün ekoloji məlumatların çatdırılması, ekoloji maarifləndirmə və ekoloji təbliğat işlərinin düzgün təşkil olunmasıdır.

KİV nümayəndələrinin ətraf mühitin mühafizəsi, meşələrin qorunması, respublikamızın ekoloji durumu, bioloji müxtəlifliyin inkişafı, su bioresurslarının artırılması, qlobal ekoloji problemlərlə bağlı sorğularını cavablandırmaq, mütəxəssislərlə, cavabdeh şəxslərlə müsahibələrin, televiziya çəkilişlərinin  təşkili də sektorun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə daxildir.

Sektor Nazirliyin qurumlarından daxil olmuş məlumatları mütəmadi olaraq press-reliz şəklinə salaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin saytında (www.eco.gov.az) yerləşdirir ki, bu da mətbuat işçilərinin, eləcə də maraqlananların həm işini yüngülləşdirir, həm də onların operativ şəkildə məlumat almasını təmin etmiş olur.

 

Mətbuatla İş sektoru ilə əlaqə
Telefon: (+99412) 432-41-52 
Faks: (+99412) 432-41-52
E-mail: ekologiya.nazirliyi@gmail.com