Faydalı Bölmələr

«Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında» Konvensiyaya qoşulmuş (SİTES) digər tərəflər və Katiblik ilə əlaqə saxlamaq üçün onun Azərbaycan Respublikasında inzibati orqanın təyin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

«Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında» Konvensiyaya qoşulmuş (SİTES) digər tərəflər və Katiblik ilə əlaqə saxlamaq üçün onun Azərbaycan Respublikasında inzibati orqanın təyin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

«Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan fauna və
yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında»
Konvensiyaya qoşulmuş (ÇİTES) digər tərəflər və
Katiblik ilə əlaqə saxlamaq üçün
onun Azərbaycan Respublikasında inzibati orqanın
təyin edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

1973-cü il martın 3-də Vaşinqton şəhərində imzalanmış "Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında" Konvensiyanın (ÇİTES) və həmin Konvensiyanın iştirakçısı dövlətlərin 1997-ci il iyunun 9-20-də Harare şəhərində keçirilən 10-cu konfransında qəbul olunmuş "Nərə balıqlarının qorunmasına dair" 10.12 saylı Qətnaməsinin tövsiyələrini yerinə yetirmək məqsədilə qərara alıram:

1. "Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında" 1973-cü il 3 mart tarixli Konvensiyanın məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasında inzibati orqan - Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi təyin edilsin. [1]

2. Xarici İşlər Nazirliyi, göstərilən Konvensiyanın məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasında inzibati orqanın təyin edilməsi barədə Konvensiya üzrə Depozitar Dövlətə - İsveçrə Hökumətinə bildiriş göndərsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu sərəncamdan və yuxarıda göstərilən Konvensiyadan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 8 iyul 1999-cu il
№ 188