Faydalı Bölmələr

Ştat cədvəli

Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
Ştat cədvəli

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
Mərkəzi Aparatının şöbə və sektorlarının siyahısı
 
  Rəhbərlik 7
  Nazir 1
  Nazir müavini 3
  Aparat rəhbəri 1
  Nazirin köməkçisi 1
  Baş məsləhətçi-kollegiya katibi 1
1 Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsi 10
  şöbə müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1
1 Ekoloji Siyasət Sektoru 4
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 2
2 Bioloji Müxtəliflik Sahəsində Dövlət Siyasəti Sektoru 3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
2 İstehsalat Siyasəti Şöbəsi 11
  şöbə müdiri 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1
1 Təbii Sərvətlərlə bağlı Dövlət Sifarişi və İstehsalat Siyasəti Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Plan, Marketinq, Vəsaitlərin Hərəkəti və Yeni Texnikanın Tətbiqi Sektoru
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
3 Sahələr üzrə (ekologiya, təbiəti mühafizə və müşahidə) İstehsalat Bazasının İnkişafı Sektoru 3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 2
3 Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi 8
  şöbə müdiri 1
1 Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Xarici Əlaqələr Sektoru  4
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 2
2 Beynəlxalq əlaqələr sektoru  3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
4 Hüquq Şöbəsi 8
  şöbə müdiri 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1
1 Hüquqi Təhlil və Ekspertiza Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Normativ Hüquqi Təminat Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
5 Maliyyə və Təsərrüfat Şöbəsi 25
  şöbə müdiri  1
1 İqtisadiyyat və Maliyyə Sektoru  5
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 2
  məsləhətçi 1
2 Mühasibat Uçotu və Hesabatı Sektoru 4
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 2
3 Əsas Vəsaitlərin Uçotu Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
5 Təsərrüfat sektoru  12
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 2
  baş mütəxəssis-sürücü 8
6 Elmi Metodologiya və İxtisaslaşdırma Şöbəsi 8
  şöbə müdiri 1
1 Elmi Metodoloji işin təşkili sektoru  4
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 2
2 İxtisaslaşdırma sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 2
7 Ümumi Şöbə 11
  şöbə müdiri 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1
1 Kadrlar sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 2
2 Kargüzarlıq və Vətəndaşların Qəbulu Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
3 Məktublarla İş Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 2
8 Ekoloji Təbliğat Şöbəsi 10
  şöbə müdiri 1
1 İctimaiyyətlə əlaqələr və təbliğat sektoru 3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Mətbuatla iş sektoru  3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
3 İnformasiya təminatı və informasiya texnologiyaları sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 1
9 Təşkilat-Protokol Şöbəsi 13
  şöbə müdiri 1
1 Ekoloji problemlərin təhlili və qiymətləndirilməsi sektoru  3
  sektor müdiri-şöbə müdiri müavini 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Maliyyə, istehsalat, inşaat və təsərrüfat işlərinin təhlili və qiymətləndirilməsi sektoru  3
  sektor müdiri-şöbə müdiri müavini 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
3 Protokol sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
4 Təşkilat sektoru  3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
10 İnvestisiya, İnnovasiya və Ekoloji Layihələrlə İş Şöbəsi 8
  şöbə müdiri 1
1 Ekoloji investisiya və innovasiyalar sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Ekoloji layihələrlə işin təşkili sektoru  4
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
11 Xüsusi Şöbə 3
  şöbə müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1