• Bakı
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +17°C
 • Sumqayıt
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +16°C
 • Naxçıvan
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +12°C
 • Xankəndi
 • Gündüz +18°C,
 • Gecə +10°C
 • Şuşa
 • Gündüz +13°C,
 • Gecə +5°C
 • Xocalı
 • Gündüz +17°C,
 • Gecə +8°C
 • Xocavənd
 • Gündüz +16°C,
 • Gecə +7°C
 • Qubadlı
 • Gündüz +18°C,
 • Gecə +9°C
 • Zəngilan
 • Gündüz +18°C,
 • Gecə +10°C
 • Laçın
 • Gündüz +13°C,
 • Gecə +5°C
 • Kəlbəcər
 • Gündüz +14°C,
 • Gecə +6°C
 • Daşkəsən
 • Gündüz +15°C,
 • Gecə +8°C
 • Gədəbəy
 • Gündüz +14°C,
 • Gecə +7°C
 • Ağdam
 • Gündüz +26°C,
 • Gecə +15°C
 • Cəbrayıl
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +11°C
 • Füzuli
 • Gündüz +21°C,
 • Gecə +12°C
 • Gəncə
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +17°C
 • Qazax
 • Gündüz +26°C,
 • Gecə +16°C
 • Naftalan
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +16°C
 • Şəki
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +16°C
 • Ağstafa
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +12°C
 • Qəbələ
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +11°C
 • Şamaxı
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +10°C
 • Zaqatala
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +13°C
 • Xızı
 • Gündüz +17°C,
 • Gecə +8°C
 • Siyəzən
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +13°C
 • Şabran
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +13°C
 • Quba
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +11°C
 • Qusar
 • Gündüz +18°C,
 • Gecə +9°C
 • Xaçmaz
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +14°C
 • Kürdəmir
 • Gündüz +29°C,
 • Gecə +17°C
 • Yevlax
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +16°C
 • Ağcabədi
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +16°C
 • Ağdaş
 • Gündüz +29°C,
 • Gecə +17°C
 • Göyçay
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +16°C
 • Bərdə
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +16°C
 • İmişli
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +18°C
 • Salyan
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +18°C
 • Beyləqan
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +16°C
 • Saatlı
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +16°C
 • Hacıqabul
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +17°C
 • Masallı
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +17°C
 • Lənkəran
 • Gündüz +26°C,
 • Gecə +17°C
 • Lerik
 • Gündüz +19°C,
 • Gecə +12°C
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +11°C
Faydalı Bölmələr

Ştat cədvəli

Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
Ştat cədvəli

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
Mərkəzi Aparatının şöbə və sektorlarının siyahısı
 
  Rəhbərlik 7
  Nazir 1
  Nazir müavini 3
  Aparat rəhbəri 1
  Nazirin köməkçisi 1
  Baş məsləhətçi-kollegiya katibi 1
1 Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsi 10
  şöbə müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1
1 Ekoloji Siyasət Sektoru 4
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 2
2 Bioloji Müxtəliflik Sahəsində Dövlət Siyasəti Sektoru 3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
2 İstehsalat Siyasəti Şöbəsi 11
  şöbə müdiri 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1
1 Təbii Sərvətlərlə bağlı Dövlət Sifarişi və İstehsalat Siyasəti Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Plan, Marketinq, Vəsaitlərin Hərəkəti və Yeni Texnikanın Tətbiqi Sektoru
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
3 Sahələr üzrə (ekologiya, təbiəti mühafizə və müşahidə) İstehsalat Bazasının İnkişafı Sektoru 3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 2
3 Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi 8
  şöbə müdiri 1
1 Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Xarici Əlaqələr Sektoru  4
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 2
2 Beynəlxalq əlaqələr sektoru  3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
4 Hüquq Şöbəsi 8
  şöbə müdiri 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1
1 Hüquqi Təhlil və Ekspertiza Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Normativ Hüquqi Təminat Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
5 Maliyyə və Təsərrüfat Şöbəsi 25
  şöbə müdiri  1
1 İqtisadiyyat və Maliyyə Sektoru  5
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 2
  məsləhətçi 1
2 Mühasibat Uçotu və Hesabatı Sektoru 4
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 2
3 Əsas Vəsaitlərin Uçotu Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
5 Təsərrüfat sektoru  12
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 2
  baş mütəxəssis-sürücü 8
6 Elmi Metodologiya və İxtisaslaşdırma Şöbəsi 8
  şöbə müdiri 1
1 Elmi Metodoloji işin təşkili sektoru  4
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 2
2 İxtisaslaşdırma sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 2
7 Ümumi Şöbə 11
  şöbə müdiri 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1
1 Kadrlar sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 2
2 Kargüzarlıq və Vətəndaşların Qəbulu Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
3 Məktublarla İş Sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 2
8 Ekoloji Təbliğat Şöbəsi 10
  şöbə müdiri 1
1 İctimaiyyətlə əlaqələr və təbliğat sektoru 3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Mətbuatla iş sektoru  3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
3 İnformasiya təminatı və informasiya texnologiyaları sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 1
9 Təşkilat-Protokol Şöbəsi 13
  şöbə müdiri 1
1 Ekoloji problemlərin təhlili və qiymətləndirilməsi sektoru  3
  sektor müdiri-şöbə müdiri müavini 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Maliyyə, istehsalat, inşaat və təsərrüfat işlərinin təhlili və qiymətləndirilməsi sektoru  3
  sektor müdiri-şöbə müdiri müavini 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
3 Protokol sektoru  3
  sektor müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
4 Təşkilat sektoru  3
  sektor müdiri 1
  məsləhətçi 2
10 İnvestisiya, İnnovasiya və Ekoloji Layihələrlə İş Şöbəsi 8
  şöbə müdiri 1
1 Ekoloji investisiya və innovasiyalar sektoru  3
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
2 Ekoloji layihələrlə işin təşkili sektoru  4
  sektor müdiri 1
  baş məsləhətçi 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  məsləhətçi 1
11 Xüsusi Şöbə 3
  şöbə müdiri 1
  aparıcı məsləhətçi 1
  baş mütəxəssis-böyük inspektor 1