Faydalı Bölmələr

Qərar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Təbiəti mühafizə və təbiətdən istifadə məsələləri üzrə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin bəzi qərarlarının dəyişdirilməsi və qüvvəsini itirmiş hesab edilməsi haqqında» 1992-ci il 3 avqust tarixli, 416 nömrəli qərarına əlavə haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Təbiəti mühafizə və təbiətdən istifadə məsələləri üzrə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin bəzi qərarlarının dəyişdirilməsi və qüvvəsini itirmiş hesab edilməsi haqqında» 1992-ci il 3 avqust tarixli, 416 nömrəli qərarına əlavə haqqında

Qərar № 628

Bakı şəhəri, 19 noyabr 1992-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 3 avqust tarixli, 416 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin qüvvəsini itirmiş qərarlarının siyahısına əlavə olaraq, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin «Göy-göl zonasında təbiətin qorunub saxlanması, tikintinin qaydaya salınması və abadlıq sahəsində tədbirlər haqqında» 1966-cı il 5 oktyabr tarixli, 548 nömrəli qərarında 1-ci bəndin «Hazırki qərarda göstərilənlər istisna olmaqla» sözləri, 2-ci və 7-ci bəndlər tamamilə və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin «Göy-göl zonasında tikintinin qaydaya salınması və abadlıq sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» 1969-cu il 17 fevral tarixli, 72 nömrəli qərarının 2-ci bəndinin 1-ci yarımbəndi qüvvəsini itirmiş hesab olunsun.

Baş nazir

R.HÜSEYNOV

İşlər müdiri

F.MURADƏLİYEV