Faydalı Bölmələr

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi normativ aktlarına əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi normativ aktlarına əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi normativ aktlarına əlavələr edilməsi haqqında

Qərar № 50

Bakı şəhəri, 19 may 1997-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin « Toxumçuluq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 1997-ci il 7 aprel tarixli 569 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1989-cu il 20 dekabr tarixli 511 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan SSR Meşə Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Nizamnaməsinin 2.6 bəndinin əvvəlinə aşağıdakı redaksiyada cümlə əlavə edilsin:

«dövlət toxumçuluq xidmətinin meşə bitkiləri toxumçuluğu sahəsində səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi».

2. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1990-cı il 31 may tarixli 234 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnaməyə aşağıdakı redaksiyada yeni 8.18 bəndi əlavə edilsin:

«dövlət toxumçuluq xidmətinin dərman bitkiləri toxumçuluğu sahəsində səlahiyyətlərini həyata keçirir».

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 19 iyun tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 4-cü bəndinin 9-cu abzasından sonra aşağıdakı redaksiyada yeni abzas əlavə edilsin və sonrakı abzaslar sıra sayına müvafiq olaraq hesablansın:

«dövlət toxumçuluq xidmətinin kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu sahəsində səlahiyyətlərini həyata keçirir».

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A.RASİ-ZADƏ.

6 fevral 2002-ci il tarixli, 22 nömrəli; 6 iyul 2006-cı il tarixli, 166 nömrəli qərarlara əsasən dəyişikliklərlə