Faydalı Bölmələr

Qərar

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 22 fevral tarixli, 41 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu haqqında Əsasnamə»yə dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 22 fevral tarixli, 41 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu haqqında Əsasnamə»yə dəyişiklik edilməsi barədə

Qərar № 43

Bakı şəhəri, 4 aprel 2003-cü il

«Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 yanvar tarixli, 847 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 22 fevral tarixli, 41 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu haqqında Əsasnamə»nin 6-cı bəndində «əhali arasında ekoloji biliklərin və tərbiyənin təbliğinə» sözləri «əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsinə» sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir

(30 aprel 2003-cü il, № 4, maddə 215)