Faydalı Bölmələr

Qərar

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərar və sərəncamlarının qüvvədən düşməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
bəzi qərar və sərəncamlarının
qüvvədən düşməsi aqqında

Qərar № 14

Bakı şəhəri, 3 fevral 2000-ci il

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin siyahıda göstərilən qərar və sərəncamları qüvvədən düşmüş hesab edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ.

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (29 fevral 2000-ci il, № 2, maddə 113)Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 3 fevral tarixli
14 nömrəli qərarına
Əlavə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qüvvədən düşmüş qərar və sərəncamlarının
Siyahısı

«Azərbaycan SSR bitki karantini üzrə ictimai səlahiyyətli nümayəndələri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1964-cü il 3 iyul tarixli 424 nömrəli qərarı;

«Azərbaycan SSR-də karantin zərərvericisi olan şərq meyvəyeyəninə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında» Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1965-ci il 14 oktyabr tarixli 638 nömrəli qərarı;

«Azərbaycan SSR-də komstok yastıcasına qarşı lokalizasiya və mübarizə tədbirləri haqqında» Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1973-cü il 18 iyul tarixli 243 nömrəli qərarı;

«Azərbaycan SSR-də meyvə bitkilərinin karantin ziyanvericiləri — şərq meyvəyeyəninə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında» Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1980-ci il 11 aprel tarixli 160 nömrəli qərarı;

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1977-ci il 11 yanvar tarixli 6 nömrəli sərəncamı;

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1977-ci il 2 iyul tarixli 207 nömrəli sərəncamı.

İşlər müdiri

A. HACIYEV.