Faydalı Bölmələr

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

«Azərbaycan Respublikasında yaradılmış milli parkların əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 avqust tarixli, 106 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Akademik Həsən Əliyev adına Azərbaycan Respublikasının Ordubad Milli Parkı haqqında Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

«Azərbaycan Respublikasında yaradılmış milli parkların əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 avqust tarixli, 106 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Akademik Həsən Əliyev adına Azərbaycan Respublikasının Ordubad Milli Parkı haqqında Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

«Azərbaycan Respublikasında yaradılmış milli parkların əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 avqust tarixli, 106 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Akademik Həsən Əliyev adına Azərbaycan Respublikasının Ordubad Milli Parkı haqqında Əsasnamə»də (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 8, maddələr 614, 625) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 3.7-ci bəndin ikinci cümləsində «Naxçıvan Muxtar Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri tərəfindən» sözləri «Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri tərəfindən» sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 7.1-ci və 7.2-ci bəndləri aşağıdakı redaksiyada verilsin:

«7.1. Milli Parkın strukturu, ştat cədvəli və xərclər smetası Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təqdimatı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

7.2. Milli Parka Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və vəzifədən azad edilən direktor rəhbərlik edir.»

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 30 avqust 2005-ci il

№ 283

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (2 sentyabr 2005-ci il, № 203)