Faydalı Bölmələr

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsinə nəzarət və dağ-mədən nəzarəti sahəsində idarəetmə sistemini daha da təkmilləşdirmək məqsədi ilə və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 121-4-cü maddəsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi yaradılsın.

2. Kamran Məmməd oğlu Bağırov yoldaş Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin sədri təyin edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin ümumi say tərkibi, büdcə təxsisatlarının normativləri və mövcud təsərrüfat mexanizminin şərtləri bu dövlət komitəsinin sərəncamında saxlansın.

4. K.M.Bağırov yoldaşa tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi haqqında Əsasnamənin layihəsini müəyyən edilmiş qaydada hazırlayıb təsdiq olunmağa təqdim etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin maliyyə təminatına və təsərrüfat fəaliyyətinə aid məsələləri həll etsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A.MÜTƏLLİBOV

Bakı şəhəri, 27 iyun 1991-ci il

№ 276

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc olunmuşdur

 (№12-13 (841-842) 15 iyun 1991-ci il № 214 )