Faydalı Bölmələr

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin torpaqla əlaqədar bəzi fərmanları haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin torpaqla əlaqədar bəzi fərmanları haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin torpaqla əlaqədar bəzi fərmanları haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1991-ci il 18 oktyabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının rayonlarında, şəhərlərində dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları haqqında Əsasnamə» və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikasında kəndli (fermer) təsərrüfatlarının yaradılmasını sürətləndirmək tədbirləri haqqında»1992-ci il 18 yanvar tarixli Fərmanı, Azərbaycan Respublikasının Torpaq məcəlləsi və «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu arasında ziddiyyət və uyğunsuzluqlar yaranmışdır.

Azərbaycan Respublikasının torpaqla əlaqədar bəzi aktlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 1992-ci il 17 iyun tarixli qərarındakı tövsiyələrə əsaslanaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Prezidentinin 1992-ci il 18 yanvar tarixli «Azərbaycan Respublikasında kəndli (fermer) təsərrüfatının yaradılmasını sürətləndirmək tədbirləri haqqında» Fərmanı ləğv edilsin.

2. «Azərbaycan Respublikasının rayonlarında, şəhərlərində dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları haqqında Əsasnamə»nin 13-cü maddəsinin «q» bəndinin birinci abzasından «torpaqdan istifadə…» sözləri, eləcə də həmin maddənin «ğ» bəndinin axırıncı abzasından «…torpaq sahibliyi və torpaqdan istifadə məsələlərini həll edir» sözləri çıxarılsın.

3. Azərbaycan Respublikasının «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında» Qanununun qüvvəyə mindiyi anadək kəndli (fermer) təsərrüfatlarına torpaq sahələrinin ayrılmasına dair müqavilələr və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar öz hüquqi qüvvəsini saxlayırlar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əbülfəz ELÇİBƏY

Bakı şəhəri, 17 iyul 1992-ci il

№ 55.

«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (18 iyul 1992-ci il, № 140)