Faydalı Bölmələr

Nazirliyin Fəaliyyəti

Ekoloji siyasət

Beynəlxalq əməkdaşlıq

Hüquq

Biomüxtəliflik

İctimaiyyətlə əlaqələr

Ətraf Mühitin Mühafizəsi

Ətraf Mühitin Monitorinqi

Meşələrin inkişafı

Xəzər Dənizi

Hidrometeorologiya

Su bioresursları

Geologiya

Ekoloji Ekspertiza

Azəryaşlandşaft ASC

 Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi