Faydalı Bölmələr

Nazirliyin Fəaliyyəti

Ekoloji siyasət

Beynəlxalq əməkdaşlıq

Hüquq

İctimaiyyətlə əlaqələr

Ətraf Mühitin Mühafizəsi

Ətraf Mühitin Monitorinqi

Meşələrin inkişafı

Xəzər Dənizi

Hidrometeorologiya

Su bioresursları

Geologiya

Ekoloji Ekspertiza

Azəryaşlandşaft ASC