Faydalı Bölmələr

Orxus İctimai Ekoloji İnformasiya Mərkəzi

Orxus İctimai Ekoloji İnformasiya MərkəziOrxus Konvensiyası haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan Respublikasının “Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında” BMT-nin Konvensiyasına qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

 

• Orxus İctimai Ekoloji İnformasiya Mərkəzində olan kitabların siyahısı
              - Azərbaycan dilində
               - Rus dilində
               - İngilis dilində

 


• Nazirliyin Elmi-Texniki kitabxanasında yerləşən kitabların kataloqu
               - Faydalı qazıntılar
               - Poleontologiya
               - Ekologiya
               - Geodeziya
               - Mineralogiya
               - Kristaloqrafiya
               - Petroqrafiya 
               - Ümumi geologiya 
               - Geoloji kəşfiyyat 
               - Mühəndis geologiyası 
               - Hidrogeologiya 
               - Okeanologiya 
               - Hidrometeorologiya 
               - Dağ mədən 
               - Avtoreferatlar