• Bakı
 • Gündüz +16°C,
 • Gecə +8°C
 • Sumqayıt
 • Gündüz +15°C,
 • Gecə +7°C
 • Naxçıvan
 • Gündüz +16°C,
 • Gecə +3°C
 • Xankəndi
 • Gündüz +6°C,
 • Gecə +1°C
 • Şuşa
 • Gündüz +4°C,
 • Gecə -2°C
 • Xocalı
 • Gündüz +5°C,
 • Gecə 0°C
 • Xocavənd
 • Gündüz +6°C,
 • Gecə +2°C
 • Qubadlı
 • Gündüz +7°C,
 • Gecə +2°C
 • Zəngilan
 • Gündüz +8°C,
 • Gecə +3°C
 • Laçın
 • Gündüz +4°C,
 • Gecə -2°C
 • Kəlbəcər
 • Gündüz +4°C,
 • Gecə -2°C
 • Daşkəsən
 • Gündüz +5°C,
 • Gecə -1°C
 • Gədəbəy
 • Gündüz +4°C,
 • Gecə 0°C
 • Ağdam
 • Gündüz +16°C,
 • Gecə +7°C
 • Cəbrayıl
 • Gündüz +15°C,
 • Gecə +6°C
 • Füzuli
 • Gündüz +15°C,
 • Gecə +6°C
 • Gəncə
 • Gündüz +17°C,
 • Gecə +8°C
 • Qazax
 • Gündüz +15°C,
 • Gecə +6°C
 • Naftalan
 • Gündüz +18°C,
 • Gecə +9°C
 • Şəki
 • Gündüz +17°C,
 • Gecə +8°C
 • Ağstafa
 • Gündüz +14°C,
 • Gecə +5°C
 • Qəbələ
 • Gündüz +14°C,
 • Gecə +5°C
 • Şamaxı
 • Gündüz +13°C,
 • Gecə +5°C
 • Zaqatala
 • Gündüz +15°C,
 • Gecə +6°C
 • Xızı
 • Gündüz +3°C,
 • Gecə -4°C
 • Siyəzən
 • Gündüz +16°C,
 • Gecə +7°C
 • Şabran
 • Gündüz +16°C,
 • Gecə +7°C
 • Quba
 • Gündüz +14°C,
 • Gecə +5°C
 • Qusar
 • Gündüz +14°C,
 • Gecə -2°C
 • Xaçmaz
 • Gündüz +15°C,
 • Gecə +6°C
 • Kürdəmir
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +10°C
 • Yevlax
 • Gündüz +18°C,
 • Gecə +8°C
 • Ağcabədi
 • Gündüz +18°C,
 • Gecə +8°C
 • Ağdaş
 • Gündüz +19°C,
 • Gecə +9°C
 • Göyçay
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +9°C
 • Bərdə
 • Gündüz +18°C,
 • Gecə +7°C
 • İmişli
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +10°C
 • Salyan
 • Gündüz +19°C,
 • Gecə +7°C
 • Beyləqan
 • Gündüz +19°C,
 • Gecə +9°C
 • Saatlı
 • Gündüz +19°C,
 • Gecə +9°C
 • Hacıqabul
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +10°C
 • Masallı
 • Gündüz +16°C,
 • Gecə +7°C
 • Lənkəran
 • Gündüz +15°C,
 • Gecə +5°C
 • Lerik
 • Gündüz +11°C,
 • Gecə +2°C
 • Gündüz +16°C,
 • Gecə +7°C
Faydalı Bölmələr

Kitabxana

 

Elektron kitab

• Azərbaycan respublikasının yeraltı suları, ehtiyyatlarından istifadə və geoekoloji
problemlər (Əliyev F.Ş.)
• Грейзены Кедабекского района (Азербайджанская ССР) (Ситковский И. Н.)
• Коллекторские свойства пород Кирмакинской свиты Апшеронского полуострова (Алиев А.Г.)
• Корни грязевых вулканов Азербайджана (Агаларова Д. А.)
• Никеленосность ултраосновных пород Азербайджа (Эфендиев Г. Х.)
• О возростном расчленении интрузивов Малого Кавказа (Котляр В.Н.)
• Параллелизация свит Аташкинского района с пластами Биби - Эйбата (Голубятников Д.В.)
• Петрография сарматских отложений западного Азербайджана (Алиев А.Г.)
• Резултаты гидрогеологических исследований на западной части Апшеронского
полуострова (Двали М.Ф.)

 


 

Nazirliyin Elmi-Texniki kitabxanasında yerləşən kitabların kataloqu

• Faydalı qazıntılar
• Poleontologiya
• Ekologiya
• Geodeziya
• Mineralogiya
• Kristaloqrafiya
• Petroqrafiya
• Ümumi geologiya
• Geoloji kəşfiyyat
• Mühəndis geologiyası
• Hidrogeologiya
• Okeanologiya
• Hidrometeorologiya
• Dağ mədən
• Avtoreferatlar

 


 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq İnstitutunun kitabxanasının məlumat kataloqu

• Zoologiya - Fauna
• Ensiklopediya - Ensiklopedik lügətlər
• Illik melumatlar
• Gəmiçilik
• Riyaziyyat, tibb, baytarlıq üzrə soraq
• Rusiyanın coğrafiyası
• Novorosiysk cəmiyyətinin qeydləri
• Balıq sənayesinin xəbərləri
• Kiyev təbiətşünasları cəmiyyətinin qeydləri
• Dəniz və onun həyatı
• Bitkilərin həyatı
• Təbiət
• C.Darvinin əsərlər toplusu
• Təbiətşünaslar cəmiyyətinin xəbərləri
• Qafqaz şöbəsinin xəbərləri
• Murmanın statistik tədqiqatları
• Təbiətşünas cəmiyyətinin əsərləri (Xarkov universiteti)
• Təbiətşünas cəmiyyətinin əsərləri (Peterburq universiteti)
• Heydər Əliyev
• Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balığçılıq İnstitutunun xəbərləri
• SSRİ Elmlər Akadem. məruzələri
• Zooloji jurnal
• Təbiət jurnalı
• Bioloji elmlər jurnalı
• Balıqçılıq təsərrüfatı jurnalı
• Elmlər Akademiyasının biologiya seriyası
• Okeanologiya İnstitunun əsərləri
• Jurnallar
• Balıqyetişdirmə və balıqovlama

 


 

Elmi-Tədqiqat Meşəçilik İnstitutunun elmi-texniki kitabxanası

• Kataloq 01
• Kataloq 02 • Kataloq 02/1
• Kataloq 03
• Kataloq 04
• Kataloq 05
• Kataloq 06
• Kataloq 07
• Kataloq 08

 


 

 

Orxus İctimai Ekoloji İnformasiya Mərkəzində olan kitabların siyahısı

• Azərbaycan dilində
• Rus dilində
• İngilis dilində