Faydalı Bölmələr

Sərvətlərimiz

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin siyahısı

Azərbaycanın xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri( Milli Parklar, Dövlət Təbiət Qoruqları, Dövlət Təbiət Yasaqlıqları)   2001-ci ilədək respublikamızı...

Ətraflı

Qoruqlar

Dövlət Təbiət Qoruqları Azərbaycanda ilk qoruq olan Göy-göl Dövlət Təbiət Qoruğu 1925-ci ildə yaradılmışdır. 1929-cu ildə Qızılağac və Zaqatala qoruqları və 1...

Ətraflı

Yasaqlıqlar

 Dövlət Təbiət Yasaqlıqları Torpaq mülkiyyətçidən, istifadəçidən və icarəçilərdən alınmadan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada on...

Ətraflı

Faydalı qazıntıları

Azərbaycanın faydalı qazıntıları Böyük və Kiçik Qafqaz dağ sistemlərinin şərq hissəsini əhatə edən Azərbaycan Respublikasının ərazisi mürəkkəb geoloji qurul...

Ətraflı

Yerüstü sular

  Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları   Çaylar  | Göllər |  Su anbarları  | Müşahidə şəbək...

Ətraflı

Yeraltı sular

Azərbaycanın yeraltı suları Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində istifadəyə yararlı sular məhdud ehtiyatlara malik olmaqla qeyri-bərabər paylanmışdır. Orta illik həcmi 3...

Ətraflı

Mineral sular

  Əhalinin sağlamlığında müalicə əhəmiyyətinə görə özünəməxsus yeri olan mineral su yataqları 200 qrupda cəmlənmiş, onların 1000-dən çox təbii &cce...

Ətraflı

Termal sular

  Ənənəvi olmayan günəş, külək və yeraltı termal suların enerjisindən istifadə olunması problemlərinin həlli ilə əlaqədar dünyanın bir çox inkişaf etmiş...

Ətraflı

Nərə balıqları – Xəzərin ən qiymətli varlığıdır

Xəzər dənizi planetimizin ən böyük qapalı su hövzəsi olub, bütün göllərinin və daxili dənizlərinin su həcminin 44 %-ni təşkil edir. Xəzərin ən qiymətli v...

Ətraflı

Azərbaycanın heyvanat aləmi

Heyvanat aləminin Azərbaycanda yayılmasına relyef şəraiti və ona uyğun olan bitki örtüyünün dəyişməsi, su hövzələrinin yerləşməsi təsir edir. Burada mindən &...

Ətraflı

Azərbaycan bitki aləmi

Azərbaycan Respublikasının ərazisi zəngin floraya malikdir. Burada 4500-dən çox çiçəkli, ayri sortlu bitki növü yayılmışdır. Növlərin ümumi sayına...

Ətraflı

Palçıq vulkanları

Azərbaycanın neft-qaz rayonlarında 300-dən çox palçıq vulkanı və palçıq vulkanı təzahürü yerləşmişdir. Onların əksəriyyəti intensiv qrifon-salza fəaliy...

Ətraflı

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ı

Beynəlxalq təcrübəyə görə növlərin qorunmasının effektiv üsullarından biri “Qırmızı Kitab”ın təsis edilməsidir. Hələ 1977-ci ildə Azərbaycanın flora...

Ətraflı

Təbiət abidələri

Təbiət abidələrinə Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən  tipik landşaftlı ərazilər, xüsusi cəzbediciliyi  ilə seçilən təbiət guşələri, endemik, rel...

Ətraflı