Saytın Xəritəsi

Su bioresursları

Əsasnamə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİNİN   SU HÖVZƏLƏRİNDƏ BİOLOJİ RESURSLARIN ARTIRILMASI VƏ MÜHAFİZƏSİ DEPARTAMENTİ HAQQINDA ...

Ətraflı

Rəhbərlik

Rasim Həsənov Su Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamentinin direktoru   1958-ci il təvəllüdlüdür...

Ətraflı

Struktur

Su Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılmasıvə Mühafizəsi Departamentinin strukturu   Direktor Direktor müavini Maliyyə-iqtisad və mühasibat ü&cce...

Ətraflı

Görülən işlər

 2017-ci il ərzində su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsisahəsində görülmüş işlər   Su bioresurslarının artırılması, b...

Ətraflı

Mnemiopsis leidyi daraqlığı

  Mnemiopsis leidyi (А. Agassiz), 1965 haqqında yeni Məlumat Mnemiopsis leidyi əvvəlcə ballast suları ilə Qara dənizə düşmüş, Azov, Aralıq dənizlərində məskunlaşmı...

Ətraflı

Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutu.txt

  Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutu Tarixən Azərbaycanda ilk elmi mərkəz olan Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfat...

Ətraflı

Balıq ovu və Akvakultura

  Balıq ovu Balıq ovuna kvota ayrılması üçün ərizə forması Balıq ovu üçün balıqovlama bileti forması Balıq və digər su b...

Ətraflı