Faydalı Bölmələr

Layihə

• Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Kanadanın Dövlət İdarəçilik İnstitutu arasında Xəzər Hövzəsində İstilik Effekti Yaradan Qazların tullantılarının azaldılması üzrə 2002–2005–ci illər Tədris Proqramı

• "İstilik effekti yaradan qazların inventarlaşdırılmasının keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün potensialın yaradılması" regional layihəsinin həyata keçirilməsi sahəsində görülən işlər haqqında

• "Qafqaz Ölkələri və Moldovada Qlobal İqlim Dəyişmələri üzrə Öhdəliklərin Yerinə Yetirilməsində Texniki Dəstək" layihəsi

• "Qlobal ekoloji problemlərin həlli məqsədilə imkanların artırılması üçün milli tələbatların qiymətləndirilməsi" layihəsi

• BMT–nin Ətraf Mühit Proqramı tərəfindən maliyyələşdirilən "Milli Biotəhlükəsizlik" layihəsi

• Azərbaycanın Hirkan meşələrinin Ümumdünya Mədəni və Təbii İrs Siyahısına salınması layihəsi

• Çayların birgə idarə olunması layihəsi

• Cənubi Qafqazda su ehtiyatlarının idarə edilməsi layihəsi

• Cənubi Qafqaz çaylarının monitorinqi layihəsi

• Kür çayı hövzəsində qəza vəziyyətinin xəbərdarlıq edilməsi üçün tədbirlərin hazırlanması və tətbiq edilməsi layihəsi

• Kür–Araz çayı hövzəsi suyunun sərhədlərarası pisləşməsinin azaldılması layihəsi

• "Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitin mühafizəsi üzrə milli fəaliyyət Planı və ekoloji siyasətin həyata keçirilməsinə yardım" layihəsi (TACIS). UNEP–lə birgə (Xəzər Ekoloji Proqramı çərçivəsində)

• "Orxus Konvensiyasının və Azərbaycanın ekologiya sahəsindəki milli qanunvericiliyinin ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə çap materiallarının hazırlanması və yayılması" layihəsi

• "Xəzər regionunda transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə Metodiki vəsait layihəsinin təkmilləşdirilməsi" layihəsi

• A komponenti: Xıllı "Nərə" Balıqartırma Zavodunun tikintisi layihəsi

• B komponenti: "Sahənin civə çirklənməsindən təmizlənməsi və təhlükəli tullantıların basdırılması üçün Poliqonun tikintisi" layihəsi

• C komponenti: Sahənin neft çirklənməsindən təmizlənməsi

• D komponenti: Ekoloji idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi layihəsi

• "İctimai Məsləhətləşmələr və Dialoqlar" layihəsi

• "Yeni funksiya və vasitələrin treyninqi" layihəsi

• Təhlükəli tullantıların idarə olunması sisteminin yaradılmasına texniki yardım

• "Kənd yerlərində ətraf mühit" layihəsi

• Gözlənilməz Neft Yayılmaları üzrə Azərbaycan Milli Planının İnkişafına Yardım layihəsi

• "Kür çayının mənsəbinin açılması" layihəsi

 BMT–nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasına Azərbaycanın İkinci Milli Məlumatı

• BMT–nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasına Azərbaycanın Üçüncü Milli Məlumatı

• Azərbaycan Respublikasının Davamlı üzvü Çirkləndiricilər üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi layihəsi

• Avropa Şurasının "Zümrüd Şəbəkəsi" pilot layihəsi

• "Samur–Yalama Milli Parkının yaradılması" layihəsi

• "Torpaqların davamlı idarəolunması məqsədilə imkanların yaradılması" layihəsi

• NATO–nun dəstəyi ilə həyata keçiriləcək "Xəzər dənizi ekosisteminin çoxsahəli analizi" layihəsi

• Ekoloji qiymətləndirilmə, ətraf mühitin idarə olunması planı

• Məcburi köçkünlərin Sosial İnkişafı Fondu (MKSIF)

• Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşməsi Layihəsi

• Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşməsi Layihəsi II

• Məhkəmə sisteminin modernləşdirilməsi layihəsi

• Azərbaycanda Quş Qripi (QQ) Layihəsi üçün Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi Planının Xülasəsi

• Azərbaycanda Quş Qripi Layihəsi üçün Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi Planı (14 iyul 2006)

2006-2009-cu illərdə ayrılmış Qrant və kredit vəsaitlərinin icra vəziyyəti